There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Usługi pocztowe i towarowe

Usługi pocztowe i towarowe

Obsługa listów i przesyłek towarowych jest jedną z usług, które Coor realizuje najczęściej. Jest to jeden z kluczowych segmentów, dla których firma opracowała nowe i inteligentne rozwiązania. Funkcja ta często obejmuje administrowanie, obsługę i dystrybucję listów, paczek i towarów przychodzących i wychodzących od naszych klientów.

Nasze usługi związane z obsługą listów i przesyłek towarowych zazwyczaj obejmują następujące działania:

 • Przyjmowanie, odbieranie, sortowanie, przekazywanie i dystrybucję przesyłek zewnętrznych i wewnętrznych
 • Otwieranie i opatrywanie przychodzącej korespondencji datą
 • Rejestrowanie korespondencji przychodzącej
 • Wystawianie pokwitowań zgodnie z pełnomocnictwem i rejestrowanie listów wartościowych
 • Rejestrowanie w systemie trackingowym przychodzących i wychodzących listów oraz przesyłek towarowych ubezpieczonych 
 • Kontrola paczek i przesyłek towarowych
 • Kopertowanie i adresowanie listów wychodzących
 • Odbieranie przesyłek
 • Ofrankowywanie poczty wychodzącej
 • Masowa dystrybucja poczty
 • Administrowanie wewnętrznymi książkami adresowymi, w tym aktualizacja nazwisk na skrzynkach pocztowych

Unikalne rozwiązania

Coor posiada znaczące doświadczenie i dogłębne kompetencje w obsłudze poczty i usług wchodzących w ten zakres, a także w dziedzinie scentralizowanych działań wspierających. Opracowując rozwiązania, dostosowujemy nasze usługi całkowicie do potrzeb i sytuacji naszych klientów.

Nowe potrzeby wymagają nowych rozwiązań

Przez ostatnie dziesięć lat radykalnie zmieniły się realia działalności związanej z obsługą poczty. Poczta elektroniczna w przeważającym stopniu zastąpiła tradycyjną korespondencję i obecnie większość wysyłanych zwykłą pocztą listów to reklama. Zmieniły się również nasze metody pracy – odeszliśmy od systemu pojedynczych biur czy przestrzeni typu “open space” ze stałymi stanowiskami pracy na rzecz elastycznych rozwiązań biurowych ze stanowiskami ruchomymi. Oznacza to zupełnie nowe warunki dla obsługi przesyłek pocztowych.

Coor Smart Flow – innowacyjne zarządzanie pocztą i przesyłkami towarowymi

W celu zracjonalizowania usług pocztowych i stawienia czoła wyzwaniom stworzonym przez zmienione metody pracy, firma Coor opracowała nowe, nowoczesne rozwiązanie – Coor Smart Flow (“Inteligentny Przepływ Coor”). Smart Flow polega na przypisaniu jednego, niepowtarzalnego kodu do każdej przychodzącej przesyłki przeznaczonej dla danego odbiorcy, który następnie jest powiadamiany e-mailem lub SMS-em. Adresat odbiera przesyłkę z centralnego punktu dostaw. Użytkownicy usługi mogą zmieniać punkty dostaw samodzielnie w naszym systemie internetowym lub wyznaczać tymczasowego odbiorcę na czas ich nieobecności. We wspomnianym systemie użytkownicy usługi mogą również ustawiać opcje takie jak odrzucanie reklam lub zmiana adresu do korespondencji.

Coor Smart Flow – wielkie korzyści

Coor Smart Flow oznacza obniżenie kosztów stałych klienta, gdyż spada liczba punktów dostawy poczty, a użytkownicy usługi uzyskują bardziej indywidualne opcje, pozwalające określić w jakiej formie i które przesyłki mają zostać dostarczone. Ponieważ wszystkie przesyłki są rejestrowane w systemie, poprawia się również bezpieczeństwo poczty. Smart Flow może być także integrowany z systemem trackingowym Coor dla przesyłek towarowych, zapewniając pełną kontrolę i wykrywalność dla wszystkich przesyłek przychodzących, przez cały ich przebieg, aż do momentu doręczenia przesyłki adresatowi i pokwitowania jej odbioru.Wdrożyliśmy juź Smart Flow w kilku naszych placówkach w Szwecji i Norwegii, z doskonałym skutkiem. Jeśli chcesz porozmawiać na temat możliwości racjonalizacji Twoich usług pocztowych za pomocą Smart Flow, skontaktuj się z nami!