There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Dlaczego Outsourcing

Dlaczego Outsourcing

W firmach prywatnych i instytucjach publicznych coraz powszechniejszy staje się outsourcing.

Przyczyny wdrożenia outsourcingu.

Argumenty – kolejność według ważności

Według respondentów* z sektora prywatnego i publicznego najczęstsze przyczyny zlecania zadań z zakresu zarządzania infrastrukturą zewnętrznym podwykonawcom to (argumenty podano w kolejności według ważności):

  1. Oszczędność kosztów dla przedsiębiorstwa
  2. Możliwość skupienia się na kluczowych obszarach działalności, a nie na działaniach wspomagających z zakresu zarządzania infrastrukturą
  3. Wyższa jakość pracy i usług 
  4. Większa możliwość przeprowadzenia koniecznych zmian
  5. Koszty stałe stają się kosztami zmiennymi (elastyczność) 
  6. Lepsze perspektywy rozwoju dla pracowników w danym segmencie
  7. Jednolite podejście
  8. Podmiot zewnętrzny przejmuje odpowiedzialność za inwestycje

Problemy z samodzielnym zarządzaniem infrastrukturą.

Ponadto zapytaliśmy tych samych ankietowanych, o trudności związane z samodzielnym zarządzaniem infrastrukturą. Według większości respondentów problemem jest brak czasu na opracowywanie nowych pomysłów i rozwiązań. Zdaniem ankietowanych takie czynności są kosztowne i mogą pochłonąć zbyt wiele czasu, który lepiej poświęcić na działania priorytetowe; co więcej, firmy nie dysponują własnymi zasobami i kompetencjami w zarządzaniu usługami i infrastrukturą.

* Badanie rynkowe przeprowadzone przez Demoskop na zlecenie Coor Service Management Nordic wide w roku 2009.